ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
ที่อยู่
199/14 หมู่2
ต.คลองท่อมใต้
อ.คลองท่อม
จ.กระบี่
81120
โทรศัพท์
0-7569-9446;0-7569-9447
โทรสาร
0-7569-9447
Email
KowitP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,833 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 137,179 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 134,079 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 107,637 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายคลองท่อม องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยน้ำขาว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว 2,714 805
2 แม่ข่ายคลองท่อม องค์การบริหารส่วนตำบล คลองท่อมใต้ 5,677 2,190
3 แม่ข่ายคลองท่อม องค์การบริหารส่วนตำบล เพหลา 1,386 543
4 แม่ข่ายคลองท่อม เทศบาลตำบล คลองท่อมใต้ 8 2
5 หน่วยบริการคลองพน เทศบาลตำบล คลองพนพัฒนา รับน้ำจากแม่ข่าย 5,081 1,512
6 หน่วยบริการคลองพน เทศบาลตำบล คลองพน 2,937 1,232
7 หน่วยบริการลำทับ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งไทรทอง คลองสินปุน 1,712 612
8 หน่วยบริการลำทับ เทศบาลตำบล ลำทับ 3,742 1,926
รวม 23,257 8,822

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/05/2019 กปภ.สาขาลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
2 21/05/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
3 21/05/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 21/05/2019 ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
5 21/05/2019 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
6 21/05/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
7 21/05/2019 กปภ.เขต 2 ร่วมกับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทรัพยากรน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำลำคันฉู และลุ่มน้ำลำเชียงไกร
8 21/05/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในพื้นที่อำเภอผักไห่
9 21/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ บ้านท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
10 21/05/2019 กปภ.สาขาโนนสูง ลงพื้นที่ให้บริการจัด "โครงการเติมใจให้กัน" บริเวณบ้านเหลี่ยม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/05/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562_21/05/62
2 21/05/2019 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหน้ากันตนามูฟวี่ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
3 21/05/2019 กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานที่สอง_21/025/62
4 21/05/2019 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_21/05/62
5 21/05/2019 กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาดม 225 มม. บริเวณหน้ากันตนามูฟวี่_21/05/62
6 21/05/2019 กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำบ้านนาคู่_21/025/62
7 21/05/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 300 มม. บริเวณซอยคุ้มสามพราน_21/05/62
8 21/05/2019 กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณข้างหนองมินไดนาโม_21/05/62
9 21/05/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านไชยนารายณ์_21/05/62
10 21/05/2019 กปภ.สาขาพนมทวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณบ้านดอนสระ_21/05/62
เลื่อนขึ้นข้างบน