ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
ที่อยู่
199/14 หมู่2
ต.คลองท่อมใต้
อ.คลองท่อม
จ.กระบี่
81120
โทรศัพท์
0-7569-9446;0-7569-9447
โทรสาร
0-7569-9447
Email
KowitP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,807 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 127,382 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 124,282 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,269 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายคลองท่อม องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยน้ำขาว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว 2,714 805
2 แม่ข่ายคลองท่อม องค์การบริหารส่วนตำบล คลองท่อมใต้ 5,677 2,190
3 แม่ข่ายคลองท่อม องค์การบริหารส่วนตำบล เพหลา 1,386 543
4 แม่ข่ายคลองท่อม เทศบาลตำบล คลองท่อมใต้ 8 2
5 หน่วยบริการคลองพน เทศบาลตำบล คลองพนพัฒนา รับน้ำจากแม่ข่าย 5,081 1,512
6 หน่วยบริการคลองพน เทศบาลตำบล คลองพน 2,937 1,232
7 หน่วยบริการลำทับ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งไทรทอง คลองสินปุน 1,712 612
8 หน่วยบริการลำทับ เทศบาลตำบล ลำทับ 3,742 1,926
รวม 23,257 8,822

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ออกพบปะผู้ใช้น้ำ โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 7/2562
2 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประชาสัมพันธ์การออกรับบริการลูกค้านอกสถานที่
3 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า บริการล้างมาตรวัดน้ำประจำปี 2562
4 18/03/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าศึกษาดูงาน กปภ.สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
5 18/03/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กับ กปภ.สาขาอรัญประเทศ
6 18/03/2019 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562
7 18/03/2019 รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ กปภ.สาขารัตนบุรี และกปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบนโยบายการดำเนินงาน ๒๕๖๒
8 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผจก.กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกปภ.สาขาบางปะกง ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังมาถึง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำโดยดำเนินตามนโยบายของท่าน ผวก.กปภ.
9 18/03/2019 กปภ.สาขาระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC
10 18/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกปภ.สาขาคลงใหญ่ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) และการทำงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการผลิตน้ำประปาโดย กปภ.สาขาอรัญประเทศเป็นสาขาที่บรรลุวิสัยทัศน์ กปภ.ที่ว่า ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/03/2019 กปภ.สาขาท่าตะโก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตลาดสดไพศาลี_19/03/2562
2 19/03/2019 กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีจ่ายน้ำดอนทราย และสถานีจ่ายน้ำเขาย้อย _19/03/2562
3 19/03/2019 กปภ.สาขาท่าวังผา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณอ.ท่าวังผา จ.น่าน_19/03/2562
4 19/03/2019 กปภ.สาขา ร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำสอง _19/03/62
5 19/03/2019 กปภ.สาขา สมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากว่าทางกปภ.สาขา ปากท่อ ได้มีการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ สถานีจ่ายน้ำดอนทราย _19/03/62
6 19/03/2019 กปภ.สาขา ปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำดอนทราย (จำนวน 2 จุด) _19/03/62
7 19/03/2019 กปภ.สาขา ภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ โครงการพัฒนาทางหลวงหมานเลข 4030 ตอนกลาง - ราไวย์ _19/03/62
8 19/03/2019 กปภ.สาขา ไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. และ 110 มม. บริเวณ ถนนชวนันท์ _19/03/62
9 19/03/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น._18/03/62
10 18/03/2019 กปภ.สาขา เดิมบางนางบวช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าบริษัท บีฟโปร _18/03/62
เลื่อนขึ้นข้างบน