กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

27 เมษายน 2565


กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

วันที่ 27เมษายน2565กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดยนายมานิต อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ทั้งนี้ ผอ.กรจ. ได้ติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของแต่ละสายงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสามัคคี อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ร่วมรับฟังปัญหาจากแต่ละสายงาน เพื่อนำมาปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง และได้กำชับให้พนักงานปฎิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต พร้อมกันนี้ได้รณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษรียูสเพื่อให้เกิดคุณค่ามากที่สุด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน