กปภ.เขต 4 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต 4 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

17 พฤษภาคม 2565


กปภ.เขต 4 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4 พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดประดู่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงขุนทะเล ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ด้วยการเพิ่มจำนวนต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ จากกรมป่าไม้ จำนวน 400 ต้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
โอกาสนี้ กปภ.เขต 4 ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ไปร่วมให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน