กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมลงนาม MOU กับ บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการใช้น้ำประปาให้มีประสิทธิภาพตามหลักการ DSM (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมลงนาม MOU กับ บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการใช้น้ำประปาให้มีประสิทธิภาพตามหลักการ DSM

20 พฤษภาคม 2565


กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมลงนาม MOU กับ บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการใช้น้ำประปาให้มีประสิทธิภาพตามหลักการ DSM

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมกับ บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ นำโดยนายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 และนายณัฐพล ข่ายทอง ผู้จัดการก่อสร้างโครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ พิษณุโลก บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ปี 2565      ณ โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ,นายสมเกียรติ นงนุช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำในกลุ่มผู้ประกอบการที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ของ กปภ. ทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นต้นแบบส่งเสริมการใช้น้ำประปาให้มีประสิทธิภาพตามหลักการสำคัญของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า หรือ DSM   

 
เลื่อนขึ้นข้างบน