กปภ.สาขาอู่ทอง ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ สถานีผลิตน้ำสระยายโสม และสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอู่ทอง ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ สถานีผลิตน้ำสระยายโสม และสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง

21 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาอู่ทอง ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ สถานีผลิตน้ำสระยายโสม และสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง

วันที่ 11 และ 20 พฤษภาคม 2565 นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสายงาน ร่วมกันล้างถังตกตะกอน เพื่อน้ำประปาที่ใสสะอาดตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ได้มาตรฐาน กปภ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ สถานีผลิตน้ำสระยายโสม ต.สระยายโสม และสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน