กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เข้าร่วมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูและประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เข้าร่วมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูและประปาเพื่อปวงชน

24 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เข้าร่วมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูและประปาเพื่อปวงชน

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 130 ปี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระครศรีอยุธยา(พ) เข้าร่วมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูและประปาเพื่อปวงชน โดยงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และ งานผลิต ลงพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนให้ประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล เพื่อเป็นการลดน้ำสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน