ขอใช้น้ำประปาได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ กปภ. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ขอใช้น้ำประปาได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ กปภ. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

01 มิถุนายน 2565


ขอใช้น้ำประปาได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ กปภ. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

          การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมให้บริการลูกค้าที่ต้องการขอใช้น้ำประปา โดยสามารถยื่นคำขอใช้น้ำประปา พร้อมแนบเอกสารหลักฐานได้ทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และเป็นการลดขั้นตอนในการเดินทางไปยื่นเอกสารที่ กปภ.สาขา

          นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่ากปภ. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าที่ต้องการขอใช้น้ำประปาสามารถทำได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th โดยเลือกหัวข้อการให้บริการ PWA E-SERVICEเลือกระบบขอใช้น้ำประปา และทำการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านฟอร์ม โดยสามารถเลือกกำหนดจุดติดตั้งผ่านภาพแผนที่พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนบันทึกข้อมูล ซึ่งระบบจะบันทึกข้อมูลคำขอของลูกค้าจากนั้นจะแสดงหน้าจอให้อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม เช่น เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารทะเบียนบ้านหรือทะเบียนอาคารของสถานที่ขอใช้น้ำ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ซึ่งลูกค้าสามารถแนบไฟล์เอกสารในการยื่นคำขอได้ในทันทีเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา และติดต่อกลับทางอีเมล หรือ โทรศัพท์ ตามข้อมูลที่ลูกค้ากำหนดไว้เพื่อประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการเดินทางไปยื่นเอกสารที่ กปภ.สาขา นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถติดตามสถานะการขอใช้น้ำประปาออนไลน์ โดยเลือกระบบขอใช้น้ำประปาแล้วเลือกที่ "ค้นหาข้อมูลคำขอติดตั้ง"พร้อมกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่คำร้องเพื่อติดตามรายละเอียดสถานะการขอใช้น้ำประปา

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ. พร้อมพัฒนาระบบออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการ ซึ่งคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน