กปภ.สาขาคลองหลวง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาคลองหลวง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

03 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาคลองหลวง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานประปาในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จากนั้นได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าน้ำสวนเทพปทุม อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน