กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

04 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต นางปราณี ภาประเวช ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต พร้อมพนักงานในสังกัดและนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 อีกทั้งยังถือเป็นกิจกรรม  Big Cleaning Day  ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ กปภ.สาขารังสิต(พ) โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและพื้นที่รอบนอกสำนักงานให้มีความสวยงามสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญกรณียกิจนานัปการ  เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาราษฎร์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน