กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

04 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต มอบหมายให้นางนฤมล ยังสิริกุล หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ  นางสาวโสภา ป่าโมก หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ 2 พร้อมพนักงานในสังกัด เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน