กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) พร้อมผู้บริหารกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และต้นไม้ในพุทธประวัติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) พร้อมผู้บริหารกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และต้นไม้ในพุทธประวัติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

04 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) พร้อมผู้บริหารกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และต้นไม้ในพุทธประวัติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต พร้อมผู้บริหารกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และต้นไม้ในพุทธประวัติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน จำนวน 108 ต้น ณ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระครูสมุห์วัชระภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นผู้แทนฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกปภ.สาขารังสิตได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 1,000 ขวด มอบให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน