กปภ.ข.9 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ กฟผ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.9 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ กฟผ.

09 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.9 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ กฟผ.

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผอ.กปภ.ข.9 ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อพยพประชาชน 5 หมู่บ้าน เพื่อให้ กฟผ.ดำเนินงานในพื้นที่ของประชาชน ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินประชาชนในบางส่วนแล้วและมีการ ปรับพื้นที่แปลงจัดสรรเพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างบ้านให้กับประชาชนโดยมีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเพื่อดำเนินการด้านสาธารณูปโภค
ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ได้ดำเนินการในส่วนของระบบประปา โดยมีการก่อสร้างระบบผลิตและจ่ายน้ำ และ แนวท่อประปาพร้อมสำหรับการติดตั้ง มาตรวัดน้ำ กรณีที่ประชาชนมีความต้องการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งให้กับประชาชนบางส่วนในพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน