กปภ.ข.9 จัดกิจกรรม “ก๋วยฮ่วมใจ๋ ฮอมบุญ” ประจำเดือนมิถุนายน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.9 จัดกิจกรรม “ก๋วยฮ่วมใจ๋ ฮอมบุญ” ประจำเดือนมิถุนายน

10 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.9 จัดกิจกรรม “ก๋วยฮ่วมใจ๋ ฮอมบุญ” ประจำเดือนมิถุนายน

กปภ.ข.9 จัดกิจกรรม "ก๋วยฮ่วมใจ๋ ฮอมบุญ" ประจำเดือนมิถุนายน ณ วัดป่าขุย นำโดยนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผอ.กปภ.ข.9 พร้อมด้วย นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์ ผอ.กผว.9, นางสุภพรรณ เงินพลับพลา ผอ.กบง.9, พนักงาน กรจ.9 และ กผว.9 และ คณะทำงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำบุญและเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมประจำทุกเดือน โดยเวียนให้แต่ละกองเป็นเจ้าภาพรวบรวมภายใน 1 อาทิตย์ โดยมีสิ่งของ อาทิ ข้าวสารอาหารแห้งหรือร่วมทำบุญตามศรัทธาและนำไปทำบุญที่วัดต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน