กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2565

13 มิถุนายน 2565


กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2565

      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

      ทั้งนี้ นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึงการซักซ้อมประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของ กปภ. พ.ศ.2563 และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินการรับรู้และเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ., การบันทึกเวลาเข้า-ออกงานผ่านโทรศัพท์มือถือ, การปรับปรุงแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง, ประเด็นจากการตรวจสอบงบการเงิน ปี 2565 และกำหนดนโยบายการทำงานแบบ paperless office  ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน