กปภ.ข.2 สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างห้องเรียนและห้องประชุม โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.2 สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างห้องเรียนและห้องประชุม โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

15 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.2 สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างห้องเรียนและห้องประชุม โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายยุทธพงศ์ พิชญาภรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,020 ขวด ให้แก่ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องเรียนและห้องประชุม

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน