กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมประชุมหารือกับบริษัท เฟล็คซเน็ท จำกัด เกี่ยวกับการดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมประชุมหารือกับบริษัท เฟล็คซเน็ท จำกัด เกี่ยวกับการดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี

17 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมประชุมหารือกับบริษัท เฟล็คซเน็ท จำกัด เกี่ยวกับการดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.�กปภ.สาขาธัญบุรี นำโดย นายนคร ขอแนบกลาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ ฯ และหัวหน้างานทุกสายงาน ร่วมประชุมหารือกับบริษัท เฟล็คซเน็ท จำกัด เกี่ยวกับการดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 กปภ.สาขาธัญบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน