ผู้แทนจากบริษัท ฮิตซ์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ซึ่งมีสำนักงานและเครือข่ายทั่วโลก เข้าเยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้แทนจากบริษัท ฮิตซ์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ซึ่งมีสำนักงานและเครือข่ายทั่วโลก เข้าเยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2

10 มิถุนายน 2565


ผู้แทนจากบริษัท ฮิตซ์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ซึ่งมีสำนักงานและเครือข่ายทั่วโลก เข้าเยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้มอบหมายให้นายสุทธิศักดิ์ ศรีหอม ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำและนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้างานผลิตพร้อมพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ฮิตซ์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ซึ่งมีสำนักงานและเครือข่ายทั่วโลก เข้าเยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาการนำเทคโนโลยีของญี่ปุ่นมาปรับใช้กับการประปาส่วนภูมิภาคในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน