กปภ.ข.10 ห่วงใยสุขภาพพนักงานในสังกัด จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 ห่วงใยสุขภาพพนักงานในสังกัด จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

21 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.10 ห่วงใยสุขภาพพนักงานในสังกัด จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 แก่ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10 รวมทั้งผู้จัดการและพนักงาน กปภ.สาขาในสังกัดใกล้เคียง เช่น กปภ.สาขานครสวรรค์ กปภ.สาขาลาดยาว กปภ.สาขาพยุหะคีรีและกปภ.สาขาท่าตะโก โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ นำหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ตรวจร่างกายมาให้บริการตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 20 และวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  

พร้อมกันนี้ ยังให้บริการคำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วย นับเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับพนักงานทุกระดับของ กปภ.เขต 10 จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทางหนึ่ง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน