กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดอบรมโครงการรณรงค์ให้ความรู้ประหยัดพลังงานในชุมชน การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และการใช้น้ำประปาอย่างปลอดภัย ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/2 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดอบรมโครงการรณรงค์ให้ความรู้ประหยัดพลังงานในชุมชน การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และการใช้น้ำประปาอย่างปลอดภัย ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/2 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

18 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดอบรมโครงการรณรงค์ให้ความรู้ประหยัดพลังงานในชุมชน การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และการใช้น้ำประปาอย่างปลอดภัย ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/2 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 10.00 น. กปภ.สาขาธัญบุรี นำโดย นายนคร ขอแนบกลาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคมการเคหะแห่งชาติ จัดการอบรมโครงการให้ความรู้ประหยัดพลังงานในชุมชน การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และการใช้น้ำประปาอย่างปลอดภัย ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/2 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดย กปภ.สาขาธัญบุรี ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน การใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี และการบริโภคน้ำประปาอย่างไรให้ปลอดภัย  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ PWA Always on และรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากการรับบริการของลูกค้าอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน