กปภ.ข.10 รับฟังการถ่ายทอดความรู้เรื่องอุปกรณ์ส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ LoRa และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ WINTEC WORELESS GATEWAY แก่พนักงานในสังกัดโดยวิทยากรจากบริษัทชั้นนำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 รับฟังการถ่ายทอดความรู้เรื่องอุปกรณ์ส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ LoRa และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ WINTEC WORELESS GATEWAY แก่พนักงานในสังกัดโดยวิทยากรจากบริษัทชั้นนำ

22 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.10 รับฟังการถ่ายทอดความรู้เรื่องอุปกรณ์ส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ LoRa และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ WINTEC WORELESS GATEWAY แก่พนักงานในสังกัดโดยวิทยากรจากบริษัทชั้นนำ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานเปิดการการถ่ายทอดความรู้เรื่องอุปกรณ์ส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ LoRa เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลต่างๆเช่น ระดับน้ำ สถานะมอเตอร์ อัตราการไหลของน้ำ  พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิต โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 ประกอบด้วย กองแผนและวิชาการ กองระบบจำหน่าย กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟัง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน