กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2565

22 มิถุนายน 2565


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2565

       กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นำทีมพนักงานในสังกัดประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำ งานแผนที่แนวท่อ(GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ(SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

       ทั้งนี้ นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึงหลักคิดการทำงานเรื่องพลังบวก,การมีวินัยในการทำงาน, พร้อมทั้งให้ทุกคนรับชมนิทานเตือนใจแอนิเมชั่น ที่สะท้อนแนวคิดเรื่องการใช้ความรู้/พลังปัญญาสร้างความสำเร็จ ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. ช่วงท้าย ผอ.กรจ.กปภ.ข.10 ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ (KM) ของกองระบบจำหน่าย รวมทั้งแนะแนวทางการทำ OPL (One Point Lesson) ของแต่ละงานอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน