กปภ.สาขาธัญบุรี ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาธัญบุรี ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

18 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาธัญบุรี ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาธัญบุรี นำโดย นายนคร ขอแนบกลาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรม 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลเพื่อปวงชนและโครงการเติมใจให้กัน บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/2 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดน้ำสูญเสีย ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมให้คำแนะนำโดยไม่คิดค่าแรง แนะนำการใช้งาน PWA Line Official และ Application พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.และประชาชน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน