กปภ.ข.9 จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของและเงินให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.9 จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของและเงินให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

23 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.9 จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของและเงินให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผอ.กปภ.ข.9 พร้อมด้วยคณะทำงานเศรษฐกิจพอเพียงและพนักงาน กปภ.ข.9 จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของและร่วมสมทบเงินให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์ โดยมีสิ่งของที่บริจาคให้กับเด็กตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กที่มีอายุ 24 ปี ได้แก่ เสื้อผ้า นม หน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างขวดนมของเด็กเป็นต้น
นอกจากนี้แล้วยังมีเงินที่บริจาคจากพนักงาน กปภ.ข.9 ที่ร่วมสมทบให้กับสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อให้นำไปใช้ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และเพื่อดูแลและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน