กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาขนอม ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาขนอม ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน

23 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาขนอม ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม โดยนายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาขนอม ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ณ โรงน้ำแข็งอิสระเอมอร แพเพชรชนะชัย แพเพชรนางพญา แพอิสระวัฒนา แพกิจเจริญ และ บริษัทพาณิชย์ปลาป่น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565

    ในส่วนของกิจกรรมนี้ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุย พร้อมทั้งรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุง ทั้งนี้ทาง กปภ.ได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำเบื้องต้น ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปาภายในบ้าน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานใช้  Line Official @pwathailand ผ่าน แอปพลิเคชัน Line อีกด้วย

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน#พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาขนอม

นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม

และทีมงาน กปภ.สาขาขนอม

 

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน