กปภ.ข.3 ร่วมกับ กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.3 ร่วมกับ กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)

23 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.3 ร่วมกับ กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 กปภ.ข.3 โดยงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับ กปภ.สาขากาญจนบุรี นำโดย นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมงาน จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ณ โรงเรียน กาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนทราบวิธีการประหยัดน้ำและหลักการ 3R : Reduce Reuse Recycle และเป็นการส่งเสริมการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน