กปภ.สาขาเกาะพะงัน ลงพื้นที่เข้าพบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กปภ.สาขาเกาะพะงัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเกาะพะงัน ลงพื้นที่เข้าพบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กปภ.สาขาเกาะพะงัน

23 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาเกาะพะงัน ลงพื้นที่เข้าพบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กปภ.สาขาเกาะพะงัน

กปภ.สาขาเกาะพะงัน ลงพื้นที่เข้าพบนายพงษ์ศักดิ์ หาญกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน และผู้นำท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กปภ.สาขาเกาะพะงัน ตลอดจนช่องทางในการติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลสารและรับเรื่องร้องเรียนได้โดยตรง ได้แก่ ไลน์กลุ่มผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาเกาะพะงัน, เพจเฟซบุ๊ก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน, และ PWA Line Official: @pwathailand มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาเกาะพะงัน นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการ กปภ.สาขาเกาะพะงัน นายธวัชชัย คงจัน หัวหน้างานผลิต นายอนุสนธิ์ เกื้อสกุล หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นายณัฏฐณิชา สุวรรณชาติ หัวหน้างานงานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาเกาะพะงัน 📍 : การเผยแพร่ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากบุคคลภายในภาพเรียบร้อยแล้ว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน