กปภ.ข.7 และ กปภ.สาขาธาตุพนม จัดกิจกรรมโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" ปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.7 และ กปภ.สาขาธาตุพนม จัดกิจกรรมโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" ปี 2565

24 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.7 และ กปภ.สาขาธาตุพนม จัดกิจกรรมโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" ปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม จัดกิจกรรมโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" ปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีนางยุพาพิชญ์ กล้าหาญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาธาตุพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนายเดชา หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในเรื่อง คุณค่าของทรัพยากรน้ำ การดูแลแหล่งน้ำ วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตรวจสอบและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้านเบื้องต้น Work Shop การสำรวจหาท่อแตกรั่ว การสร้างเครือข่าย "ฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำ" ในการร่วมกันสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เยาวชนตระหนัก เกิดจิตสำนึกที่ดี ดูแลและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด อันเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามากขึ้นในระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน