กปภ.สาขาอู่ทอง ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน มิถุนายน 2565 ณ สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง และสถานีผลิตน้ำกระจัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอู่ทอง ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน มิถุนายน 2565 ณ สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง และสถานีผลิตน้ำกระจัน

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาอู่ทอง ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน มิถุนายน 2565  ณ สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง และสถานีผลิตน้ำกระจัน

วันที่ 17 และ 23 มิถุนายน 2565 นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสายงาน ร่วมกันล้างถังตกตะกอน เพื่อน้ำประปาที่ใสสะอาดตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ได้มาตรฐาน กปภ. ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง และสถานีผลิตน้ำกระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน