กปภ.สาขาสระแก้ว มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสระแก้ว มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว

23 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาสระแก้ว  มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพิสิทธิ์  คล้ายยวงทอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาสระแก้ว ได้มอบหมายให้ หนง.อำนวยการ,หนง.จัดเก็บรายได้และ หนง.งานผลิต  มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว  จำนวน 300 ขวด เพื่อใช้ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 ในวัน ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.ณ.ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน