กปภ.สาขาท่าแซะ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่าแซะ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาท่าแซะ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาท่าแซะ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ในกิจกรรมฯ ยังมีการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน โดยใช้ชื่อว่า "ฮีโร่น้อย...อาสาพิทักษ์น้ำ" ซึ่งจะช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำ แจ้งเหตุท่อแตกท่อรั่วในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับเหล่าฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าจะช่วยกันดูแลทรัพยากรน้ำของชาติให้ดีที่สุด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน