กปภ.สาขากระบี่ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรม “โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565" ณ รร.อุตรกิจ จ.กระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากระบี่ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรม “โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565" ณ รร.อุตรกิจ จ.กระบี่

17 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขากระบี่ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรม “โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565" ณ รร.อุตรกิจ จ.กระบี่

 
กปภ.สาขากระบี่ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565" ณ โรงเรียนอุตรกิจ อ.เมือง จ.กระบี่ ให้ความรู้เรื่องถึงขั้นตอนผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การตรวจสอบท่อแตก ท่อรั่วภายในบ้าน และวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมมอบของที่ระลึกและสื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้และขยายผลสร้างเครือข่าย "ฮีโร่น้อย...อาสาพิทักษ์น้ำ" ซึ่งจะช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำ แจ้งเหตุท่อแตกท่อรั่วในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมี นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผจก.กปภ.สาขากระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน