กปภ.สาขารังสิต(พ) ประชุมหารือร่วมกับบริษัทอ่านมาตร เพื่อให้การดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขารังสิต(พ) ประชุมหารือร่วมกับบริษัทอ่านมาตร เพื่อให้การดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขารังสิต(พ) ประชุมหารือร่วมกับบริษัทอ่านมาตร เพื่อให้การดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นางปราณี ภาประเวช  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดประชุมเพื่อหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในการประชุมร่วมกันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อ่านมาตรเป็นอย่างดี ในการแสดงความคิดเห็น  การพิจารณาแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน