กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2565

31 พฤษภาคม 2565


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดยนายมานิต อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  

ในการนี้ ผอ.กรจ.4 ได้ถ่ายทอดภารกิจสำคัญของ กปภ. ให้พนักงานได้รับทราบ 3 ประเด็น ได้แก่ 1. การลดน้ำสูญเสีย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของ กปภ.ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำสูญเสียสูง, การบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วย DMAผ่านระบบ DMAMA2. การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการทำงาน 3. การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร การปรับ Mindset ของพนักงานให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี รวมถึงการทำงานให้มีความสุขและทำงานด้วยหัวใจที่รักองค์กร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน