ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพยาบาล 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพยาบาล 4

18 กรกฎาคม 2565


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพยาบาล 4

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพยาบาล 4

 
เลื่อนขึ้นข้างบน