กปภ. แนะประชาชนหลังแผ่นดินไหวควรตรวจสอบระบบประปาในบ้าน ป้องกันความเสียหายและค่าน้ำประปาสูง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. แนะประชาชนหลังแผ่นดินไหวควรตรวจสอบระบบประปาในบ้าน ป้องกันความเสียหายและค่าน้ำประปาสูง

25 กรกฎาคม 2565


กปภ. แนะประชาชนหลังแผ่นดินไหวควรตรวจสอบระบบประปาในบ้าน ป้องกันความเสียหายและค่าน้ำประปาสูง

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางบริเวณประเทศเมียนมา พร้อมประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการส่งจ่ายน้ำประปา แนะประชาชนหลังแผ่นดินไหวควรตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านทันที เพื่อป้องกันความเสียหายและค่าน้ำประปาสูงเกินจริง

    นายหลักชัย  พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าจากสถานการณ์แผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางบริเวณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ขนาด 6.4 ความลึก 3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ซึ่งรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และอุดรธานี จึงสั่งการให้ กปภ.สาขาที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเร่งตรวจสอบความเสียหายของระบบผลิตน้ำประปา เพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ กปภ. ขอแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบความเสียหายของระบบประปาภายในบ้านทันที โดยการปิดก๊อกน้ำภายในบ้านทุกจุดและปิดวาล์วหน้ามาตรวัดน้ำให้สนิทจากนั้นสังเกตมาตรวัดน้ำหากยังหมุนอยู่ให้สันนิษฐานว่าอาจมีท่อแตกรั่วหรือมาตรวัดน้ำชำรุด และควรรีบซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทันที เพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำที่สูงผิดปกติและลดการสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์

    รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากต้องเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและจำเป็นต้องย้ายออกจากที่พักอาศัยชั่วคราวควรปิดประตูน้ำที่มาตรวัดน้ำเพื่อป้องกันปัญหาค่าน้ำประปาสูงจากระบบประปาภายในบ้านชำรุด ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อ กปภ.สาขาที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน