ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

03 สิงหาคม 2565


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

          ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

โดยกำหนดให้มีการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

 
เลื่อนขึ้นข้างบน