โครงการน้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

โครงการน้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน

05 สิงหาคม 2565


โครงการน้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ จัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้ออกให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา สำรวจวินิจฉัยพร้อมให้คำแนะนำสาธิตการใช้เครื่องมือจาร์เทสสำหรับการหาปริมาณสารเคมี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน