กริ๊งเดียว!! มาทันใจ Mr.ประปา ตรวจสอบมาตรไม่หมุน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กริ๊งเดียว!! มาทันใจ Mr.ประปา ตรวจสอบมาตรไม่หมุน

05 สิงหาคม 2565


กริ๊งเดียว!! มาทันใจ Mr.ประปา ตรวจสอบมาตรไม่หมุน

หลังได้รับแจ้งให้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำไม่หมุน ณ บ้านเลขที่ 40 ถ.บ่อแขก ซ.8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พบว่า มาตรวัดน้ำชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าประทับใจแจ้งเร็วมาทันใจ

มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ความยั่งยืน
#การประปาส่วนภูมิภาค
#กระทรวงมหาดไทย
#ChangeforGood

 
เลื่อนขึ้นข้างบน