กปภ.สาขาขนอม มอบดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด เผื่อการกุศลงานทอดผ้าป่าแก่สมาคมขนอมผดุงธรรม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม มอบดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด เผื่อการกุศลงานทอดผ้าป่าแก่สมาคมขนอมผดุงธรรม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

05 สิงหาคม 2565


กปภ.สาขาขนอม มอบดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด  เผื่อการกุศลงานทอดผ้าป่าแก่สมาคมขนอมผดุงธรรม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม โดยนายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด

มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด เพื่อนำไปบริการแก่ผู้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าการกุศล และมอบเงินสมทบทุนทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่สมาคมขนอมผดุงธรรม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาขนอม

นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม

และทีมงาน กปภ.สาขาขนอม

     

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน