กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ pvc ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านสวนเลี่ยงเมือง 15 _21/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ pvc ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านสวนเลี่ยงเมือง 15 _21/06/62


กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ pvc ขนาด 100 มม.   บริเวณ บ้านสวนเลี่ยงเมือง 15 _21/06/62

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ pvc ขนาด 100 มม. 

บริเวณ บ้านสวนเลี่ยงเมือง 15 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 

เลื่อนขึ้นข้างบน