ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ที่อยู่
152 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท
ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี
20000
โทรศัพท์
038-274865-6
โทรสาร
038-274916
Email
 
กปภ.สาขาชลบุรี (พ)
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 124,142 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 120,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 4,390,322 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 4,368,809 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 3,321,060 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.แสนสุข อ.เมืองฯ 20.268 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต .อ่างศิลา อ.เมืองฯ 18.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.บ้านสวน อ.เมืองฯ 16.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.คลองตำหรุ อ.เมืองฯ 9.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต .บางทราย อ.เมืองฯ 6.600 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทม.ชลบุรี อ.เมืองฯ 4.567 อ่างเก็บน้ำบางพระ , อีสต์วอเตอร์ และ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 อบต.หนองไม้แดง,อบต.นาป่า,อบต.หนองรี, อบต.หนองข้างคอก,อบต.ห้วยกะปิ ต.บางทราย 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
8 อบต.เสม็ด,อบต.เหมือง,อบต.คลองตำหรุ ต.อ่างศิลา อ.เมืองฯ 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 75.735

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 09/04/2018 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑
2 04/04/2018 กปภ.ชลบุรี สนับสนุนน้ำดื่ม งานประเพณีสงกรานต์ก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี ๒๕๖๑
3 04/04/2018 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
4 04/04/2018 กปภ. สาขาชลบุรี สนับสนุนน้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯและจุดตรวจต่างๆในจังหวัดชลบุรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
5 02/04/2018 กปภ.ชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
6 02/04/2018 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ต้อนรับนักศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
7 27/03/2018 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ต้อนรับนักศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
8 21/03/2018 กปภ.ชลบุรี ร่วมบริการน้ำดื่ม และบริจาคสิ่งของ “วันรวมน้ำใจ” ร้านมัจฉากาชาด ประจำปี ๒๕๖๑
9 21/03/2018 กปภ. ชลบุรี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.๙
10 21/03/2018 กปภ.ชลบุรี ดำเนินงานตามแผน โครงการ DSM ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ล้างมาตรวัดน้ำ ติดตั้ง Data Logger ณ มทบ.๑๔ ชลบุรี
เลื่อนขึ้นข้างบน