กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ ต.บางหลวง _09/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ ต.บางหลวง _09/09/62


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  HDPE ขนาด 160 มม.  บริเวณ ต.บางหลวง _09/09/62

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  HDPE ขนาด 160 มม.

บริเวณ ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 9 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน