ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายวินัย สุขสุมิตร

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ที่อยู่
8/1 ถ. ปทุม - ลาดหลุมแก้ว
ต.บางปรอก
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
12000
โทรศัพท์
0-2581-6656, 0-2581-4541
โทรสาร
0-2581-4541
Email
VinayS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 62,488 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 59,501 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 3,769,951 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 3,754,509 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,929,819 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คลองข่อย แม่น้ำเจ้าพระยา , สระพักน้ำดิบ 632 206
2 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลเมือง บางคูวัด 26,691 15,429
3 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางขะแยง 14,417 6,120
4 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางเดื่อ 13,542 6,081
5 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางพูด 2,890 903
6 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกระแชง 3,331 1,020
7 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง 4,103 1,309
8 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฉาง 5,323 2,433
9 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล สวนพริกไทย 5,284 2,456
10 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล คูขวาง 5,862 2,509
11 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล คลองพระอุดม 7,308 3,427
12 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าไม้ 11,193 6,488
13 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คูบางหลวง 11,176 7,219
14 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดหลุมแก้ว 4,068 1,501
15 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ระแหง 6,289 2,366
16 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล สามโคก 7,961 3,137
17 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล กระแชง 6,697 2,972
18 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คลองควาย 4,724 1,571
19 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงรากน้อย 3,318 1,071
20 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงรากใหญ่ 6,243 2,434
21 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายเกาะ 1,978 1,151
22 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางกระบือ 1,663 566
23 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางโพธิ์เหนือ 3,108 1,284
24 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านงิ้ว 2,317 737
25 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปทุม 4,662 2,043
26 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บ้านกลาง 11,996 5,726
27 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางเตย 10,523 4,152
28 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล ระแหง 10,162 5,074
29 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางหลวง 5,772 3,531
30 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลเมือง ปทุมธานี 23,634 9,319
รวม 226,867 104,235

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 21/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
2 19/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมหารือเร่งด่วน พร้อมทั้งร่วมบูรณาการณ์สถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
3 19/08/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ
4 19/08/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) ล้างถังตกตะกอน ตามมาตรฐาน WSP ณ สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำมาบประชัน
5 19/08/2019 กปภ.สาขาขลุง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. บรรจุขวด
6 19/08/2019 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
7 19/08/2019 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
8 19/08/2019 กปภ.สาขาราชบุรี และ กปภ.ข.๓ ร่วมจัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ขุดลอกแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชชุมชน"
9 19/08/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรม "Big Clearning Day"
10 18/08/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) เดินทางเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/08/2019 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 800 มม. _19/08/62
2 19/08/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ บ้านสวนปรีดา _19/08/62
3 19/08/2019 .สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ บ้านใหม่พัฒนา _19/08/62
4 19/08/2019 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ ทำคูระบายน้ำ ซอยกลั่นประไพ -19/08/62
5 19/08/2019 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ ตรงข้ามซอยมาบยางพร 38 _19/08/62
6 19/08/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ชุมชนวัดพระแก้ว _19/08/62
7 19/08/2019 กปภ.สาขาฝาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท.แม่อาย _19/08/62
8 19/08/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ แยกประตูสลี _19/08/62
9 19/08/2019 - กปภ.สาขาห้วยยอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน SP ขนาด 400 มม. บริเวณสะพานยาง ม.2 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด_19/8/2562
10 19/08/2019 กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนหลัก PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ในศูนย์วิจัยป่าไม้ _19/08/62
เลื่อนขึ้นข้างบน