ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายภวัต แผลงศรี

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
ที่อยู่
8/1 ถ. ปทุม - ลาดหลุมแก้ว
ต.บางปรอก
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
12000
โทรศัพท์
0-2581-6656, 0-2581-4541
โทรสาร
0-2581-4541
Email
PawatP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 63,737 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 54,080 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 3,643,110 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 3,591,476 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,955,540 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คลองข่อย แม่น้ำเจ้าพระยา , สระพักน้ำดิบ 632 206
2 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลเมือง บางคูวัด 26,691 15,429
3 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางขะแยง 14,417 6,120
4 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางเดื่อ 13,542 6,081
5 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางพูด 2,890 903
6 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกระแชง 3,331 1,020
7 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง 4,103 1,309
8 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฉาง 5,323 2,433
9 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล สวนพริกไทย 5,284 2,456
10 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล คูขวาง 5,862 2,509
11 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล คลองพระอุดม 7,308 3,427
12 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าไม้ 11,193 6,488
13 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คูบางหลวง 11,176 7,219
14 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดหลุมแก้ว 4,068 1,501
15 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ระแหง 6,289 2,366
16 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล สามโคก 7,961 3,137
17 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล กระแชง 6,697 2,972
18 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คลองควาย 4,724 1,571
19 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงรากน้อย 3,318 1,071
20 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงรากใหญ่ 6,243 2,434
21 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายเกาะ 1,978 1,151
22 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางกระบือ 1,663 566
23 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บางโพธิ์เหนือ 3,108 1,284
24 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านงิ้ว 2,317 737
25 แม่ข่ายปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปทุม 4,662 2,043
26 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บ้านกลาง 11,996 5,726
27 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางเตย 10,523 4,152
28 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล ระแหง 10,162 5,074
29 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลตำบล บางหลวง 5,772 3,531
30 แม่ข่ายปทุมธานี เทศบาลเมือง ปทุมธานี 23,634 9,319
รวม 226,867 104,235

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/01/2020 กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๓
2 20/01/2020 กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
3 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคาร่วมงานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและการจัดงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563
4 20/01/2020 กปภ.สาขาบ้านผือเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
5 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ 17 มกราคม 2563 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2563 และวันที่ 18 มกราคม 2563 ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
6 20/01/2020 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ดำเนินการ Step Test เพื่อวิเคราะห์การจ่ายน้ำ และเข้าทำการสำรวจหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย เเละเเก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล
7 20/01/2020 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเล เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)
8 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ มณฑลทหารบกที่19 และทหารกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย
9 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ลงพื้นที่ช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน
10 20/01/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/01/2020 กปภ.สาขา ปราจีนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาดบริเวณ หน้ามบ. มบ.คาเดอนาลา ต.ศรีมหาโพธิ _20/01/2563
2 20/01/2020 กปภ.สาขามหาสารคาม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร สี่แยกทางออก มบ.เสริมไทยธานี ต.ตลาด อ.เมือง _20/01/2563
3 20/01/2020 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ_20/01/63
4 20/01/2020 กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชคารและลูกจ้าง_16/1/2563
5 20/01/2020 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณตรงข้ามพรสวรรค์รีสอร์ท_20/01/2563
6 20/01/2020 กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PCV ขนาด 150 มม บริเวณ แยกบ้านหนองเกาะ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์_20/01/2563
7 20/01/2020 กปภ.สาขากระบี่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 110 มม.บริเวณข่าง 7-11 ซอยเกียรติกุล_20/01/2563
8 20/01/2020 กปภ.สาขาโชคชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม.บริเวณใต้สะพานถนนมิตรภาพ ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น _20/01/2563
9 20/01/2020 กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว_ 2 จุด 20/01/2563
10 20/01/2020 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) _20/1/2563
เลื่อนขึ้นข้างบน