กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 16.00 น._09/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 16.00 น._09/09/62


กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 16.00 น._09/09/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 16.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE

ขนาด 225 มม. บริเวณบ่อขยะ ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองใหญ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 11/09/62

เลื่อนขึ้นข้างบน