ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสมนึก สุรินทร์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
ที่อยู่
เลขที่ 34 ถนนธารนที
ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี
20170
โทรศัพท์
038-443710
โทรสาร
038-444325
Email
SomnukS@pwa.co.th
Facebook
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 25,887 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 59,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 955,873 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 747,780 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 690,089 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการหนองใหญ่ เทศบาลตำบล หนองใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองผักหนาม , อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว 6,290 2,392
2 หน่วยบริการหนองไผ่แก้ว องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่แก้ว อ่างเก็บน้ำหนองอิรุณ 3,741 2,399
3 แม่ข่ายบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักบก อ่างเก็บน้ำคลองหลวง , อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว) , อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ 3,245 1,891
4 แม่ข่ายบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองรี 7,444 4,602
5 แม่ข่ายบ้านบึง เทศบาลตำบล บ้านบึง 11,501 6,922
6 แม่ข่ายบ้านบึง เทศบาลตำบล หนองซ้ำซาก 5,982 3,685
7 แม่ข่ายบ้านบึง เทศบาลตำบล หนองชาก 10,647 6,538
8 แม่ข่ายบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบล คลองกิ่ว 12,077 5,374
9 แม่ข่ายบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบล มาบไผ่ 6,122 3,050
10 แม่ข่ายบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบอนแดง 2,333 1,215
11 แม่ข่ายบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองอิรุณ 9,264 4,820
12 แม่ข่ายบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหงษ์ 4,400 2,309
13 แม่ข่ายบ้านบึง เทศบาลตำบล หัวกุญแจ 4,104 2,036
14 แม่ข่ายบ้านบึง เทศบาลตำบล หนองไผ่แก้ว 1,588 901
15 แม่ข่ายบ้านบึง เทศบาลเมือง บ้านบึง 20,710 9,913
รวม 109,448 58,047

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 17/10/2018 กปภ.สาขาตาก จัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561
2 17/10/2018 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2561
3 17/10/2018 กปภ.สาขาพิมาย ลงพื้นที่ให้บริการจัดกิจกรรม "ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
4 17/10/2018 กปภ.สาขาพระพุทธบาทเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ต.ค. 61 พร้อมจัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
5 17/10/2018 กปภ.สาขาบ้านหมอ จัดกิจกรรมโครงการ "กปภ ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน โดยไม่คิดค่าแรง
6 17/10/2018 กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไข NC Minor ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015
7 17/10/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อยประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 01.00 น.
8 17/10/2018 กปภ.สาขาอ้อมน้อยร่วมกับ บมจ.ทีทีดับบลิว เข้าสังเกตการณ์ การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ A
9 17/10/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
10 17/10/2018 กปภ.สาขาปราณบุรี จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 17/10/2018 ประชาสัมพันธ์ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง ท่อประปาแตกฉุกเฉิน
2 17/10/2018 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณ สายสนามบิน _17/10/61
3 17/10/2018 - กปภ.สาขา ศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม บริเวณ สถานีจ่ายน้ำกันทรารมย์ _14/10/61
4 17/10/2018 - กปภ.สาขาบ้านไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ มิตรภาพ บ้านหนองกุง _17/10/61
5 17/10/2018 กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถนนมหิดล ซอย 4 _17/10/61
6 17/10/2018 - กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากฟุตวาล์วชำรุด บริเวณ สถานีจ่ายน้ำภาชี _17/10/61
7 17/10/2018 กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ มบ.เอื้ออาทร _17/10/61
8 17/10/2018 กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ มบ. เบญจทรัพย์ _17/10/61
9 17/10/2018 กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ซอยเทศบาล 1 _17/10/61
10 17/10/2018 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เลื่อนขึ้นข้างบน