กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 160 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารครัวกลางสวน_10/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 160 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารครัวกลางสวน_10/09/62


กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 160 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารครัวกลางสวน_10/09/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 160 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารครัวกลางสวน อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ วัดหลวง , หมู่บ้านธัญญะธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 10/09/62

เลื่อนขึ้นข้างบน