ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายนิกร หมวกสีปาน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ที่อยู่
7 ถนนจารุวร
ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี
20140
โทรศัพท์
038-461042, 038-462973
โทรสาร
038-461042 ต่อ 109
Email
NikornM@pwa.co.th
5531014@pwa.co.th
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 37,512 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 39,120 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,443,455 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,339,734 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,051,165 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หนองตำลึง อ.พานทอง 13.510 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.บ่อทอง อ.บ่อทอง 7.296 อ่างเก็บน้ำบ่อทอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.ท่าบุญมี กิ่ง อ.เกาะจันทร์ 5.650 ผิวดินและคลองท่าบุญมี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.พานทอง(หนองกะขะ)อ.พานทอง 2.830 อ่างเก็บน้ำหนองปรือ,หนองกะขะ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทม.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม 2.760 ลำห้วยสาริกา,รับน้ำ ป.ชลบุรี บางส่วน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 32.046

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 05/07/2018 คุณธรรม 4 ประการ
2 21/06/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนประจำเดือนมิถุนายน 2561
3 21/06/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ณ บริเวณสำนักงาน
4 21/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาค่าน้ำสูง
5 21/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะจันทร์
6 21/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
7 22/05/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม ประชาสัมพันธ์การปรับแรงดันน้ำประปา
8 22/05/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนประจำเดือนพฤษภาคม 2561
9 22/05/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
10 22/05/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม ให้บริการเชิงรุก ลงพื้นที่แจกแผนผังการติดตั้งมิเตอร์ประปาบริเวณตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เลื่อนขึ้นข้างบน