ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายนิกร หมวกสีปาน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ที่อยู่
7 ถนนจารุวร
ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี
20140
โทรศัพท์
038-461042, 038-462973
โทรสาร
038-461042 ต่อ 109
Email
NikornM@pwa.co.th
5531014@pwa.co.th
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 0 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 39,120 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,347,820 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,218,955 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 920,064 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.หนองตำลึง อ.พานทอง 13.510 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.บ่อทอง อ.บ่อทอง 7.296 อ่างเก็บน้ำบ่อทอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.ท่าบุญมี กิ่ง อ.เกาะจันทร์ 5.650 ผิวดินและคลองท่าบุญมี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.พานทอง(หนองกะขะ)อ.พานทอง 2.830 อ่างเก็บน้ำหนองปรือ,หนองกะขะ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทม.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม 2.760 ลำห้วยสาริกา,รับน้ำ ป.ชลบุรี บางส่วน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 32.046

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 11/04/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ และสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม
2 11/04/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดการประชุมพนักงานสายงานผลิต
3 11/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
4 29/03/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าศึกษาระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำคลองหลวง
5 29/03/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม 2561
6 29/03/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์ และสถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์
7 27/03/2018 ประกาศ เพื่อเตรียมสำรองน้ำไว้ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน
8 25/03/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม และสถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์
9 25/03/2018 กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ณ วัดใหม่เชิงเนิน
10 16/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.ให้กศน.อำเภอพนัสนิคม
เลื่อนขึ้นข้างบน