กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562


กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 12-09-2019 09:00 ถึง 12-09-2019 15:00
สาเหตุ : เนื่องจากสถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก จะดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ kva. ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานีผลิตน้ำห้วยชากนอกไม่สามารถผลิต-จ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ
พื้นที่ปฏิบัติการ : สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ๑. ห้วยใหญ่ ๒. ชากแง้ว ๓. ชากนอก ๔. ชุมชนหนองหิน ๕. ชุมชนหนองกระบอก ๖. ชุมชนเขามะกอก ๗. ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ ซอย ๗๙ ถึงซอย ๙๓ ๘. ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ ซอย ๕๔ ถึงซอย ๖๔ ๙. ถนนเทพประสิทธิ์ ๑๐. วัดธรรมสามัคคี ๑๑. ถนนชัยพฤกษ์ ๒ ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ : โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๔ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

เลื่อนขึ้นข้างบน