กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าสาวนภูมิภาค จะทำการย้ายไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 3 ต้น บริเวณ ต.วัดใหม่ _11/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าสาวนภูมิภาค จะทำการย้ายไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 3 ต้น บริเวณ ต.วัดใหม่ _11/09/62


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากการไฟฟ้าสาวนภูมิภาค จะทำการย้ายไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 3 ต้น  บริเวณ ต.วัดใหม่  _11/09/62

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากการไฟฟ้าสาวนภูมิภาค จะทำการย้ายไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 3 ต้น

บริเวณ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอเมือง ,อ.ท่าใหม่ (ทั้งหมด) จ.จันทบุรี 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 11 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน