กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_11/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_11/09/62


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_11/09/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

1. กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณท้ายซอยหมู่บ้านอธิเชษธานี ต.เชียงรากใหญ่

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 11/09/62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณปากซอยเทศบาล 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ากซอยเทศบาล 5 จนถึงคลองลาดหลุมเชี่ยว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 11/09/62

เลื่อนขึ้นข้างบน